O spoločnosti BBF energy, s.r.o.

Spoločnosť BBF energy, s.r.o. vznikla v roku 2011 ako miestna distribučná spoločnosť na dodávku a distribúciu elektrickej energie v Tatranskej Lomnici. Neskôr toto územie rozšírila na Veľkú Lomnicu a od 1.1.2016 prebrala miestne distribučné sústavy od spoločnosti BBF elektro s.r.o. a to Radlinského 17 (Priemyselný areál) a Mlynská 39 (OC Madaras) v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom spoločnosti je aktívne pôsobenie v tomto segmente elektroenergetiky s možnosťou rozšírenia distribučných sústav do budúcnosti. Spoločnosť má na svoju činnosť platné povolenia a rozhodnutia vyžadované v rámci legislatívy SR.

Rozhodnutie

Spoločnosť BBF energy, s.r.o. má povelenie č. 2011E – 2. Zmena na podnikanie v energetike v rozsahu dodávka a distribúcia elektriny vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

rozhodnutie-nove
rozhodnutie-nove-02

Cenové rozhodnutia pre príslušný kalendárny rok, vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a iné rozhodnutia si môžete pozrieť priamo na stránke úradu, alebo po kliknutí na link:

tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre rok 2021 a január 2022:

https://www.urso.gov.sk/01962021e/

dodávka elektriny pre domácnosti:

https://www.urso.gov.sk/00342022e/

rozhodnutie o schválení prevádzkového poriadku distribútora:

https://www.urso.gov.sk/00792021e-pp/

príloha k rozhodnutiu (prevádzkový poriadok)

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti:

https://www.urso.gov.sk/00822014e-op/