O spoločnosti BBF energy, s.r.o.

Spoločnosť BBF energy, s.r.o. vznikla v roku 2011 ako miestna distribučná spoločnosť na dodávku a distribúciu elektrickej energie v Tatranskej Lomnici. Neskôr toto územie rozšírila na Veľkú Lomnicu a od 1.1.2016 prebrala miestne distribučné sústavy od spoločnosti BBF elektro s.r.o. a to Radlinského 17 (Priemyselný areál) a Mlynská 39 (OC Madaras) v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom spoločnosti je aktívne pôsobenie v tomto segmente elektroenergetiky s možnosťou rozšírenia distribučných sústav do budúcnosti. Spoločnosť má na svoju činnosť platné povolenia a rozhodnutia vyžadované v rámci legislatívy SR.

Rozhodnutie

Spoločnosť BBF energy, s.r.o. má povelenie č. 2011E – 2. Zmena na podnikanie v energetike v rozsahu dodávka a distribúcia elektriny vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

rozhodnutie-nove
rozhodnutie-nove-02

Cenové rozhodnutia pre príslušný kalendárny rok, vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a iné rozhodnutia si môžete pozrieť priamo na stránke úradu, alebo po kliknutí na link:

tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny:

http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/5381ED09F95033F3C12584CE003CBE4B/$FILE/0180_2020_E_BBF_energy_VSD.pdf

dodávka elektriny pre domácnosti:

http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/2DB295E879D2E76FC12584B3002F87FE/$FILE/0017_2020_E_BBF_Energy_Zv.pdf

rozhodnutie o schválení prevádzkového poriadku distribútora:

http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/EA0972EAEF38BA3EC1257D0A003A7DA9/$FILE/0016_2014_E-PP.pdf

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti:

http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/E1C6ED02B27801A3C1257D0100412FFD/$FILE/0082_2014%20E-OP.pdf