Kontakty

Názov spoločnosti:

BBF energy, s.r.o.

Adresa:

Podskala 3240, 052 01 Spišská Nová Ves

e-mail: bbfenergy@bbfenergy.sk, www.bbfenergy.sk

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s., pobočka Spišská Nová Ves, IBAN: SK66 1100 0000 0029 2586 4539

IČO: 46 225 111

IČ DPH: SK 2023298662

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel S.r.o., vložka 28020/V

Kontaktné osoby:

Ing. Peter Novotný

– konateľ, vedenie spoločnosti, zmluvné vzťahy,

novotny@bbfenergy.sk,

+421907949712

Ing. Vlastimil Majerčák

– konateľ,

majercak@esin.sk

Vladimír Vrábeľ

– správa distribučných sústav, kontakt s odberateľmi, odpočty, vrabelvladimir20@gmail.com,

+421905866628

Miroslava Značková

– kontaktná osoba pre územie Tatranskej Lomnice,

office: Tatranská 610/149, 059 52 Veľká Lomnica,

+421 911 470 124,

znackova@esin.sk

Ing. Pavol Kušnier

– vzťahy spoločnosti s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, dohľad nad legislatívou pre pôsobenie spoločnosti v elektroenergetike,

kusnier@astom.sk

Ing. Miroslav Karpinský

– technický rozvoj, inštalácia inteligentných meracích systémov (IMS),

karpinsky@esin.sk

Ing. Jana Babíková

– ekonomika, účtovníctvo,

babikjana@gmail.com

Servis, údržba, pohotovostná služba je zabezpečená zmluvne so spoločnosťou BBF elektro s.r.o.,

+421905630271 – pohotovosť