Kontakty

Názov spoločnosti:

BBF energy, s.r.o.

Adresa:

Podskala 3240, 052 01 Spišská Nová Ves

e-mail: bbfenergy@bbfenergy.sk, www.bbfenergy.sk

Bankové spojenie:

Tatrabanka a.s., pobočka Spišská Nová Ves, IBAN: SK66 1100 0000 0029 2586 4539

IČO: 46 225 111

IČ DPH: SK 2023298662

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel S.r.o., vložka 28020/V

Kontaktné osoby:

Ing. Peter Novotný

– konateľ, vedenie spoločnosti, zmluvné vzťahy,

novotny@bbfenergy.sk,

+421907949712

Ing. Miroslav Karpinský

– odpočty, vedenie evidencie, technický rozvoj, inštalácia inteligentných meracích systémov (IMS),

karpinsky@bbfenergy.sk

Ing. Jana Babíková

– ekonomika, účtovníctvo,

babikjana@gmail.com

Servis, údržba, pohotovostná služba je zabezpečená zmluvne so spoločnosťou VOLTATECH a.s.

+421905630271 – pohotovosť