O spoločnosti BBF energy, s.r.o.

Spoločnosť BBF energy, s.r.o. vznikla v roku 2011 ako miestna distribučná spoločnosť na dodávku a distribúciu elektrickej energie v Tatranskej Lomnici. Neskôr toto územie rozšírila na Veľkú Lomnicu a od 1.1.2016 prebrala miestne distribučné sústavy od spoločnosti BBF elektro s.r.o. a to Radlinského 17 (Priemyselný areál) a Mlynská 39 (OC Madaras) v Spišskej Novej Vsi.

Cieľom spoločnosti je aktívne pôsobenie v tomto segmente elektroenergetiky s možnosťou rozšírenia distribučných sústav do budúcnosti. Spoločnosť má na svoju činnosť platné povolenia a rozhodnutia vyžadované v rámci legislatívy SR.

Rozhodnutie

Spoločnosť BBF energy, s.r.o. má povelenie č. 2011E – 2. Zmena na podnikanie v energetike v rozsahu dodávka a distribúcia elektriny vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.

rozhodnutie-nove
rozhodnutie-nove-02

Cenové rozhodnutia pre príslušný kalendárny rok, vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a iné rozhodnutia si môžete pozrieť priamo na stránke úradu, alebo po kliknutí na link:

tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre rok 2024:

rozhodnutie – ceny distribúcie pre rok 2024

dodávka elektriny pre domácnosti:

rozhodnutie – dodávka elektriny domácnosti pre rok 2024

cena za pripojenie odberného miesta do distribučnej sústavy – pripojovacie poplatky

rozhodnutie – pripojovacie poplatky

Spoločnosť BBF energy, s.r.o. prevzala vzorový prevádzkový poriadok určený pre prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav. Táto skutočnosť bola oznámená Úradu pre reguláciu sieťových odvetví listom dňa 16.12.2022.
Vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa miestnej distribučnej sústavy je zverejnený na tomto okaze:

https://www.urso.gov.sk/vzorovy-prevadzkovy-poriadok-pre-prevadzkovatelov-miestnych-distribucnych-sustav/

Obchodné podmienky dodávky elektriny pri poskytovaní univerzálnej služby pre odberateľov elektriny v domácnosti:

https://www.urso.gov.sk/00822014e-op/

evidencia štandardov kvality:

za dodávku elektriny
za distribúciu elektriny