Pre odberné miesta vybavené inteligentným meracím systémom (ďalej len „IMS“ – popis viď nižšie) sme pripravili novú službu – Zákaznícky portál.

Na portál je možné sa prihlásiť na adrese https://portal.bbfenergy.sk.

Pre prihlásenie budete potrebovať prihlasovacie meno a heslo.

V prípade záujmu o prístup na Zákaznícky portál nám prosím zašlite požiadavku na pridelenie prihlasovacieho mena a hesla e-mailom na adresu:

bbfenergy@bbfenergy.sk

Uveďte prosím EIC kód odberného miesta, názov odberateľa, adresu odberného miesta a kontaktnú osobu s e-mailovou adresou, na ktorú Vám zašleme prihlasovacie údaje.

Následne si prosím skontrolujte prihlásenie do systému a pri prvom prihlásení si zmeňte heslo z bezpečnostných dôvodov.

Zákaznícky portál prináša viac informácií o Vašom odbernom mieste:

– máte online prehľad o Vašom odbernom mieste elektriny

– vidíte históriu spotreby elektriny

– informujeme Vás o novinkách a aktualitách.

Detailný návod na používanie získate po prihlásení sa do Zákazníckeho portálu v sekcii Pomocník.

Vaše podnety, ako aj žiadosti o ďalšie informácie smerujte na email bbfenergy@bbfenergy.sk

Inteligentný merací systém (ďalej len „IMS“) znamená elektronický systém novej generácie, ktorý je schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny pomocou „inteligentného“ elektromeru, ktorý umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos a elektronické poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom elektriny ako aj ďalším účastníkom trhu.

Inštalácia IMS na území Slovenskej republiky sa vykonáva v súlade s plnením povinností prevádzkovateľa distribučnej sústavy na vymedzenom území, uvedených v zákone č. 251/2012 Z. z. o energetike, vyhlášky č. 358/2013 Z. z a vyhlášky č. 168/2015 Z. z , ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike.

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy v zmysle vyššie uvedenej legislatívy nainštaluje inteligentný merací systém do odberných miest koncových odberateľov elektriny kategórie 1 a 2 (ročná spotreba najmenej 4MWh a maximálna rezervovaná kapacita najmenej 45A) pripojených do distribučnej sústavy na napäťovej úrovni nízkeho napätia do 31.12.2016.